S5 Box

Login

login

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่  เหรินเหลียง  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ ณ Xiamen International Convention and Exhibition Center เมืองเซี่ยเหมิน ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้นำสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า ๑,๐๐๐ คนเข้าร่วมการประชุม เจ้าภาพงานจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

 

Guests Online

มี 48 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์