S5 Box

Login

login

 

 

 

ถาม: ทราบมาว่ามีบางประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอ visa ก่อนเข้าประเทศของเขา มีประเทศอะไรบ้าง 

 

ตอบ: มีหลายประเทศที่รัฐบาลไปทำความตกลงเอาไว้เพื่อให้เดินทางไปมากันได้สะดวกและมีอีกหลายประเทศที่เขาอำนวยความสะดวกให้คนไทยเป็นพิเศษ ปัจจุบัน (สิงหาคม 2555) มีอยู่ 23 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้ visa 

         ได้แก่ 1. อาร์เจนตินา (อยู่ได้ 90 วัน) 2. บาห์เรน (อยู่ได้ 15 วัน) 3. บราซิล (90 วัน) 4. บรูไน (14 วัน) 5. กัมพูชา (14 วัน) 6. ชิลี (90 วัน) 7. เอกวาดอร์ (90 วัน) 8. ฮ่องกง (30 วัน) 9. อินโดนีเซีย (30 วัน) 10. เกาหลีใต้ (90 วัน) 11. ลาว (30 วัน) 12. มาเก๊า (30 วัน) 13. มองโกเลีย (30 วัน) 14. มาเลเซีย (30 วัน) 15. มัลดีฟส์ (30 วัน) 16. เปรู (90 วัน) 17. ฟิลิปปินส์ (21 วัน) 18. รัสเซีย (30 วัน) 19.เซเชลส์ (30 วัน) 20.สิงคโปร์ (30 วัน) 21. แอฟริกาใต้ (30 วัน) 22. ตุรกี (30 วัน) 23.เวียดนาม (30 วัน) 

         สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ปัจจุบัน รัฐบาลไทยก็มีความตกลงกับ 60 ประเทศ ให้สามารถเดินทางไปราชการได้โดยไม่ต้องใช้ visa รายชื่อประเทศดูได้ใน www.consular.go.th ในหน้าของกองตรวจลงตราฯ 

 

ถาม: ไปเที่ยวอย่างเดียวกับไปทำอย่างอื่น visa แตกต่างกันไหม

 

ตอบ: วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็เป็นปัจจัยสำคัญ เช่น การไปเที่ยวกับการไปเรียน ก็ต้องใช้  visa คนละประเภท และเอกสารหลักฐานในการขอก็ไม่เหมือนกัน ค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน และระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศของเขาก็แตกต่างกันด้วย การไปอยู่ในประเทศอื่นนั้น หากไม่ได้พำนักอยู่โดยมีวัตถุประสงค์แบบเดียวกับที่ตอนที่ขอ visa ไว้ เป็นการผิดกฎหมาย เช่น ขอ visa ไปเที่ยว แต่จริงๆ ไปทำงาน 

 

 

ถาม: ถ้าไปยุโรป ขอ visa ครั้งเดียว เข้าได้หลายประเทศ จริงหรือไม่ 

 

ตอบ: ประเทศในยุโรป จำนวน 24 ประเทศ มีการทำความตกลงกันโดยการออก visa พิเศษ ที่มีชื่อว่า “Schengen Visa” เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนประเทศต่างๆ คนไทยก็มีสิทธิขอ visa นี้ ผู้ที่มี Schengen Visa สามารถเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้โดยไม่ต้องขอ visa กับทุกประเทศอีก: ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี กรีซ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน เช็ค เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย ฮังการี มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย และสโลวาเกีย

         โดยจะสามารถพำนักอยู่ได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ขอทราบรายละเอียดและยื่นคำร้องขอ Schengen Visa ได้ที่สถานทูตประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การยื่นขอ Schengen Visa จะต้องเป็นการขอที่สถานทูตของประเทศที่คุณจะไปพำนักอยู่นานที่สุด แต่หากไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ก็ต้องไปขอที่สถานทูตของประเทศแรกที่จะเดินทางเข้า 

 

ถาม: ถ้าถือหนังสือเดินทางราชการ กำลังจะไปประชุมที่กรุงเวียนนา โดยจะไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเอเธนส์ ทราบมาว่าถ้าเดินทางผ่านกรีซเพื่อเปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวไม่ต้องขอ visa และไทยก็มีความตกลงกับออสเตรียในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ ดังนั้น การเดินทางครั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องขอ visa เลยใช่ไหม

 

ตอบ: กรณีนี้ ต้องขอ Schengen Visa ก่อน แม้ว่าผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางราชการก็ตามทางการกรีซแจ้งว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท หากเดินทางผ่านกรีซไปประเทศ Schengen อื่น โดยกรีซเป็นประเทศแรกของ Schengen ที่เดินทางเข้า บุคคลผู้นั้นจะต้องขอ Schengen Visa ก่อนการเดินทาง ไม่ว่าประเทศ Schengen ที่เดินทางเข้าต่อจากนั้น จะมีความตกลงในการยกเว้นการตรวจลงตรากับไทยหรือไม่ก็ตาม 
ในขณะเดียวกัน หากเป็นการเดินทางผ่านกรีซเพื่อขึ้นเครื่องบินต่อไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่ Schengen โดยไม่ออกไปนอกท่าอากาศยานกรุงเอเธนส์ ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทไม่จำเป็นต้องขอ visa เข้ากรีซก่อนการเดินทาง
         ประเทศ Schengen มี 24 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี กรีซ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน เช็ค เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย ฮังการี มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย และสโลวาเกีย
         ประเทศ Schengen ที่มีความตกลงทูตและราชการกับไทย 10 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบิร์ก ยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง เนเธอร์แลนด์ เช็ค ฮังการี โปแลนด์ และสโลวาเกีย
         ประเทศ Schengen ที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการให้ไทยฝ่ายเดียว 4 ประเทศ: เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ประเทศ Schengen ที่ผู้ถือหนังสือทูตและราชการของไทยต้องขอรับการ ตรวจลงตรา 10 ประเทศ: ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ กรีซ โปรตุเกส สเปน เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา และสโลวีเนีย 
 
 

 

ถาม: ถ้าอย่างนั้น คนต่างชาติที่จะเข้ามาในเมืองไทย ก็ต้องขอ visa ก่อนใช่ไหม

 

ตอบ: ใช่แล้ว คนต่างชาติที่จะเข้ามาในเมืองไทยก็ต้องขอ visa ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ ก่อน แต่ก็มีหลายประเทศที่สามารถเข้าเมืองไทยได้โดยไม่ต้องมี visa หรือขอ visa ที่สนามบินก็ได้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศดังกล่าวได้จาก www.consular.go.th หรือ www.mfa.go.th

          สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยมีอำนาจหน้าที่ในการออก visa ให้คนต่างชาติ เพื่ออนุญาตให้เดินทางมาประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี การอนุญาตให้เข้าประเทศไทย รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจคนเข้าเมือง คนต่างชาติบางคนที่ได้รับ visa แล้ว ก็อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง หากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตม. พิจารณาแล้วเห็นว่า คนต่างชาตินั้นๆ มีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522