ประเทศนิวซีแลนด์

 

 Auckland University of Technology

 Victoria University of Wellington

 ประเทศออสเตรเลีย

 

 Griffith University

 

*หมายเหตุ: มีกิจกรรมและความร่วมมือร่วมกัน