ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 California State University*

 CFA Institute

 Clarkson University

 Colorado State University

 DePaul University*

 Indiana University

 Northwestern University*

 Salem State University*

 University of Chicago*

 University of Michigan

 University of Nebraska-Lincoln*

 University of North Texas

 University of Wisconsin-Madison*

 

*หมายเหตุ: มีกิจกรรมและความร่วมมือร่วมกัน